Coming soon
Basecamp cradle

Privacyverklaring Basecamp Festival

Met ingang van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hierna Basecamp Festival de plicht om te informeren welke persoonsgegegevens door ons verzameld worden en waarom. Basecamp Festival hecht waarde aan de privacy van bezoekers, vrijwilligers, artiesten en medewerkers en draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

In dit privacystatement komt de verwerking van deze persoonsgegevens aan bod. Het statement is onderhevig aan wijzigingen die voort kunnen komen uit organisatorische of politieke ontwikkelingen, daarom is aan te raden het document zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Basecamp Festival en hoe worden deze verwerkt?

Tickets

Bij aankoop van festivalkaarten wordt om persoonsgegevens gevraagd zoals naam, adres, e-mail, geboortedatum en woonplaats. Basecamp Festival gebruikt de verkregen gegevens om inzicht te krijgen in de doelgroep van het evenement en voor interne administratie, niet om de individuele bezoekers te identificeren. Hiernaast ontvangen kaartkopers een servicemail waarin alle belangrijke informatie met betrekking tot het festival is opgenomen, achteraf volgt een enquête.

Website

Surfgegevens kunnen door Basecamp Festival worden verzameld om het bezoek en gebruik van de website te analyseren en optimaliseren. Deze gegevens worden voor zover mogelijk anoniem gemaakt. Op de website van Basecamp Festival zijn geen cookies geïnstalleerd, wel wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics om inzicht te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de website. Uitsluitend ter benutting van deze dienst van Google wordt deze informatie inclusief IP-adres aan Google verstrekt.

Nieuwsbrief

Basecamp Festival verstuurt geregeld nieuwsbrieven naar abonnees die zich hebben aangemeld op de website of zich hebben ingeschreven bij de aankoop van een festivalticket. Daarbij is toestemming gegeven om de verstrekte gegevens op te slaan met als doel op de hoogte te blijven van nieuws en ontwikkelingen rondom het evenement. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen zich op elk gewenst moment uitschrijven via de unsubscribe-link in de brief of via info@basecampfestival.nl.

Beeld- en geluidsopnamen tijdens het evenement

Ter promotie van het evenement kan Basecamp Festival registraties maken van bezoekers, vrijwilligers, artiesten en medewerkers. Deze opnames worden mogelijk gedeeld via verschillende mediakanalen, zonder dat Basecamp Festival of mediapartners een vergoeding aan de bezoekers, vrijwilliger, artiest of medewerker verschuldigd is.

Bewaartermijn

Basecamp Festival bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten en ieder geval niet langer dan twee jaar, tenzij dit noodzakelijk voor voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Basecamp Festival vindt het belangrijk dat bezoekers het idee hebben dat er op een juiste manier met de door hen verstrekte persoonsgegevens wordt omgegaan. Als bezoekers de indruk krijgen dat gegevens niet goed beschermd zijn kan er contact opgenomen worden met info@basecampfestival.nl.