Basecamp Festival wordt verplaatst naar de festivalzomer van 2022

Basecamp Festival wordt verplaatst naar de festivalzomer van 2022Basecamp festival
Basecamp Festival wordt verplaatst naar de festivalzomer van 2022Basecamp festival

[For English, please scroll down]

Het demissionaire kabinet heeft maandagmiddag bekend gemaakt dat alle meerdaagse festivals met overnachting tot 1 september niet door mogen gaan. Noodgedwongen hebben wij daarom vandaag het teleurstellende besluit genomen om Basecamp Festival te verplaatsen naar volgend jaar.

Met dit besluit komt een einde aan een periode van onduidelijkheid en onzekerheid, een periode waarin wij als organisatoren met veerkracht hebben getracht Basecamp Festival toch te laten plaatsvinden. Helaas mag het voor deze eerste editie niet zo zijn. Hoewel het aantal coronabesmettingen de laatste dagen snel daalt, vindt het kabinet de risico’s van een meerdaags festival te groot.

De afgelopen maanden hebben we veel positieve reacties ontvangen op het idee om een festival te lanceren waarin regeneratief denken, doen en feesten centraal staan. De komende weken zullen wij alvast nadenken over de organisatie van Basecamp Festival 2022, en een nieuwe datum vastleggen. Wij begrijpen dat artiesten, sprekers en bezoekers teleurgesteld zijn dat ook wij dit jaar niet doorgaan. Met iedereen die op dit moment betrokken en verbonden is aan Basecamp zullen wij persoonlijk contact opnemen om de huidige afspraken te bespreken en te onderzoeken hoe we de samenwerking volgend jaar voort kunnen zetten. Iedereen die reeds een Basecamp ticket heeft gekocht krijgt uiteraard geld terug.

In de aanloop naar Basecamp Festival 2022 zullen wij onze duurzame, regeneratieve missie uitdragen via kleine gatherings op het Basecamp terrein in IJmuiden. We hopen jullie, de ‘Re-generatie’, daar te ontmoeten.

Hartelijke groeten,

Basecamp Festival organisatie

-——————————-

ENGLISH

Basecamp Festival will be postponed to 2022


On Monday afternoon, our caretaker government announced that all multi-day festivals with overnight stays are not allowed until September 1. We have therefore made the disappointing decision to postpone Basecamp Festival to the festival summer of 2022.

With this decision, a period of uncertainty and uncertainty comes to an end, a period in which we as organizers have tried with resilience to allow Basecamp Festival to take place. Although the number of corona infections has fallen rapidly in recent days, the cabinet considers the risks of a multi-day festival too great.

During the past months, we have received so many positive reactions to the idea of ​​launching a festival in which regenerative thinking, acting and partying are the leading force. In the coming weeks we will start to think about the organization of Basecamp Festival 2022, and set a new date. We understand that artists, speakers and visitors are disappointed that we are not going on this year either. We will personally contact everyone who is currently involved and connected to Basecamp to discuss the current agreements and to investigate how we can continue the collaboration next year.

Everyone who has already bought a Basecamp ticket will of course receive a refund. Ticket buyers will receive an email this week with more information about the procedure.

In the run-up to Basecamp Festival 2022, we will propagate our sustainable, regenerative mission through small gatherings at the Basecamp site in IJmuiden. We hope to meet you, the ‘Re-generation’, there.

Love,
Basecamp Festival organization