Oprichting Raad van Advies

Oprichting Raad van AdviesBasecamp festival
Oprichting Raad van AdviesBasecamp festival

Oprichting Raad van Advies

De RvA adviseert het team in algemene zin over diversiteit en inclusiviteit en in het bijzonder over hoe Basecamp festival:

Een diverse line-up van sprekers, artiesten, leveranciers en partners samen stelt om diversiteit te promoten en een breed scala aan perspectieven te bieden in haar programmering;

  • Doelgroepen buiten direct geïnteresseerden bereikt en inspireert; 
  • Zelf een inclusieve organisatie is, die een afspiegeling is van Nederland.
  • Een veilige omgeving is waarin iedereen zich welkom voelt door de naleving van eengedragscode voor personeel, partners en bezoekers die inclusie uitdraagt; 
  • Toegankelijk is voor gasten met een beperkte mobiliteit; 
  • Een breed scala aan gezond en betaalbaar eten en drinken aanbiedt; 
  • Gender inclusief is in al haar uitingen; 
  • Correct en respectvol optreedt ten aanzien van iedereen, door zich te onthouden van elke vorm van racisme en iedereen behandelt met dezelfde noodzakelijke menselijke eerbied voor eenieders waardigheid, gevoelens en overtuigingen.